Zakkendragershuis

Tot 1940 in gebruik als gildehuis voor het Zakkendragersgilde Sint- Anthonis. Hier dobbelen (smakken) de leden om werk: het lossen van schepen en versjouwen van het graan en steenkool,
onmisbaar voor de jeneverindustrie. De klok in het torentje luidt als er gelost moet worden. De zakkendragers die op tijd binnen zijn, dingen mee naar het werk.
Het bouwjaar is 1725.

GeschiedenisZakkendragershuis 1910

In 1316 maakt men in Schiedam voor het eerst melding van dragers. Pas in 1465 schrijft een stadsklerk over het Sint-Anthonisgilde of Zakkendragersgilde.
Op 3 oktober 1699 koopt het Zakkendragersgilde een oude branderij. In 1725 bouwt het gilde hier een nieuw gildehuis. Het torentje is er in 1834 opgezet.

In 1931 koopt de gemeente Schiedam het huis van het verarmde Gilde en herstelt de buitenkant. In 1965 pakt de filmer Jan Schaper in samenwerking met vrijwilligers en de gemeente de binnenkant van het huis aan.
In 2016 is de buitenkant van het Zakkendragershuis gerestaureerd en in 2017 is het interieur gedeeltelijk heringericht.

De benedenverdieping is verdeeld in de zogenaamde 'smakruimte' alwaar zich de 'smakbak' bevindt. Daarnaast is de wachtruimte alwaar de mannen bij slecht weer konden wachten tot er een schip binnenkwam en het smakken kon beginnen.

Op de eerste verdieping, bereikbaar via een steile ladder, vinden we de zogenaamde 'gildekamer'. Hier deden de voorlui hun administratie. De gildekamer is afsluitbaar met een zware deur en er is ook een heuse 'gildekist', een zware geldkist met ijzeren beslag, vastgeschroefd aan de muur. Hierin bewaarde het gilde haar geld, kasboeken en andere kostbaarheden. De rest van de eerste verdieping doet tegenwoordig dienst als eetzaal voor het naastgelegen café Sjiek.

De tweede verdieping en de kapzolder werden door de zakkendragers gebruikt als opslag en werkruimte. De kapzolder geeft nog steeds toegang tot de klokkentoren, alwaar de klok hangt die geluid werd om de zakkendragers naar de smakbak te roepen. Boven op de toren staat een windvaan in de vorm van een zakkendrager.

Nieuwe bestemming voor het Schiedamse Zakkendragershuisje

In ons zakkendragersgildehuis aan de Oude Sluis in Schiedam werd dinsdag 2 februari bekendgemaakt dat de gemeente, het Jenevermuseum, het Stedelijk Museum, het zakkendragersgilde St. Anthonis en Café Sjiek gaan samenwerken om een nieuwe invulling te geven aan het pand. Voor uitgebreide informatie kijk: